Teoria acțiunii climei asupra omului

Acest text este scris în limba română ce a aparținut secolului XIX. Pentru o lectură ușoară, trebuie să cunoașteți că litera ú moale de la finalul cuvintelor nu se pronunță.

“Cu cinci secoli înainte de nașterea lui Cristú, sunt acum doue mii patru-sute de anni și mai bine, de’nteiú Khung-fu-tseú în China și apoi Ippocratú în Ellada constatau legea desvoltării climatologice a națiunilor.

Toți au vorbit despre marele Grecú; nemini, nici chiarú scriitorii cei mai noui assupra filosofiei istoriei, n’au voitú să cunnoască pe marele Chinesú.

Și totuși ecce ce dicea Khung-fu-tseú cu multú înainte de Ippocratú:

A ave apucăture bine-voitore și dulci pentru a instrui pe omeni; a ave compătimire pentru cei rescullați din retăcire contra rațiunii; acesta’i forța virilă a terrelor sudice, prin care se distinge înțelleptul. A’și face culcușu cu samcelle de ferru și cu armure din peile fereloru selbatice; a privi fără fiori apropierea morții; acesta’i forța virilă a terreloru nordice, prin care se distinge vitezul.

Peste optú secoli după Khung-fu-tseú, unú ostașú romanú Flaviú Vegeșiú făcea din vorbă în vorbă aceia-și observațiune:

După opiniunea omenilor celloru mai competinți, națiunile sudice, suppuse estremei arșițe a sorelui, au mai multe ințellegință, derú mai puținú sânge, ceia-ce le face sfiiciose și temătore de a da peptú într’o luptă, căci sciendu-se anemice, lorú li e frică de râne; poporele nordice, din contra, depărtate de căldure solare, au mai puțină ințellegință, derú un sânge abundinte, care face dintr’însele cei mai buni luptători; așa derú pe soldați cată să-i luămu din neșce terre intermediare, încâtu nici săngele să nu li lipsescă pentru a pute înfrunta ranele și mortea, nici acea ințellegință prin care se mănține în armată disciplina și care este d’o-potrivă utilă în resbellu și’n consiliu.

(…)

Antagonismulú moralú între nordú și sudú, bogația globulelorú sanguine în cellú de ‘nteiú și puținetatea lorú în cellú-l’altú, cunnoscută chiarú sub numele tecnicú de anemie des pays chauds.”

Istoria critică a românilorú – B. P. Hașdeu

Și acum așezați-vă comod și luați toată istoria de la început și gândiți toate acțiunile ei.

Khung-fu-tseu = Confucius
  • submit to reddit

One thought on “Teoria acțiunii climei asupra omului”

  1. Interesant e ca tu grailu armanescu ( adica protoromana) “litera ú moale” e activa si in ziua de azi.

    Vocala “U” tine de chakra Swadisthana, strans legata prin rezonanta cu “chakra coroana”, asa ca aveti grija cum vorbiti/cititi/creati. Dar.

    Articolul, de altfel inedit!

Leave a Reply